1 March

Auditie @ BarVIZart

BarVIZart is het project rond ondernemersschap van JC Vizit. Gezien Vizit een van de vaste partners van Vers Geweld is én BarVIZart een eigen ruimte heeft, houden we de eerste auditie van Vers Geweld aldaar. Deze zal doorgaan op 12 april 2016, vanaf 20u en is vrij toegankelijk voor publiek. Het is echter enkel aan de jury om te beslissen wie van de kandidaten doorstoot naar de groep van 10 deelnemers die twee jaar lang begeleiding en toonmomenten zullen krijgen.