1 March

Auditie @ Bouckenborgh

Een project zonder thuishaven is net als een café zonder bier: onbestaande! We meren daarom maar al te graag aan in het beste jongerencentrum van Merksem en zo ook voor één van de twee audities die het startschot van Vers Geweld zullen geven.

De auditie in Bouckenborgh valt tijdens de Zinnig Op Zondag van 17 april 2016 en begin om 15u. Deze auditie is open voor publiek, maar enkel de jury heeft een vinger in de selectiepap te brokken.