19 October

Max Greyson

Max Greyson (1988) is een dichter, prozaschrijver en spoken word performer uit Antwerpen.

Sinds 2011 gaat hij heel Europa rond als spoken word performer in internationale, interdisciplinaire muziektheatervoorstellingen van Roots & Routes en Intercamino. Zo performde hij intussen onder meer op Fabbrica Europa in Firenze, Sommerblut Festival Keulen en op het Sziget Festival in Boedapest.

In 2015 werd hij vice-kampioen Poetry Slam van Nederland, waar hij complimenten naar zijn hoofd kreeg als: de lyricus, de muzikale dichter en de vernieuwer van zinnen. Anderen zeiden dan weer dat Max performt met het ogenschijnlijke gemak waarmee een jaguar een kaaiman doodt, en ook met zoveel kracht.

Volgens betrouwbare bronnen zou Max Greyson n-vierenzestigste Schots zijn, volgens andere bronnen is Max de coach/regisseur van het voorlaatste en laatste deeltraject van de Vers Geweld lichting 2016. De ene bron hoeft de andere bron natuurlijk niet uit te sluiten.