Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Wat is Vers Geweld?


Vers Geweld is een bovenlokaal project dat de artistieke expressie van jongeren van 16jaar tot 30jaar stimuleert.

Om dat te bereiken stippelt het een langdurig traject uit rond woordkunsten voor jongeren.

Aan de hand van audities in Merksem en Wilrijk worden er tien deelnemers geselecteerd die professionele begeleiding krijgen gedurende twee jaar.
Met een professioneel team van negen workshopgevers en drie coaches worden de geselecteerde deelnemers klaargestoomd voor negen toonmomenten.

Dit project bestaat uit drie deeltrajecten, waarbij er telkens een andere ploeg professionele begeleiders aan bod komt. Ook verschilt de sector die centraal gesteld wordt per deeltraject. Zo zullen in chronologische volgorde het jeugdwerk, het ontmoetingswerk én het culturele circuit de podia aanbieden voor de officiële toonmomenten.

Een deeltraject bestaat steeds uit zes coachingssessies, drie workshopsessies en drie toonmomenten. De deelnemers doorlopen daarnaast nog een evolutie op inhoudelijk vlak. Waar ze beginnen bij individuele artistieke creaties, zullen ze eindigen met een cocreatief product in de laatste fase van het project.

Waarom is Vers Geweld?


In een tijd waar informatie nog nooit zo snel ging en jongeren mondiger dan ooit lijken te zijn, blijft spreken voor publiek dé angst bij uitstek van onze generatie. Daar speelt dit project op in, door jongeren op een creatieve manier terug kennis te laten maken met de mogelijkheden en voordelen van publieke woordvoering, in welke vorm dan ook.

Daarnaast zit de brede discipline woordkunsten op het podium in een stevige opmars. In Antwerpen zijn er meer dan een handvol organisaties die podia ter beschikking stellen voor jonge artiesten. Vers Geweld springt mee op deze kar met een uniek aanbod, dat zowel de meer ervaren woordkunstenaars als de beginnende artiesten op middellange termijn ten goede zal komen.

Wie is Vers Geweld?


Vers Geweld is een initiatief van Bouckenborgh, met de steun van de Vlaamse Overheid én ondersteund door:

Fameus, Jeugd & Poëzie, CC Merksem, Vizit, CC De Kern, M Design Studio & Pieter Daems.

Vers Geweld is voor jongeren tussen 16jaar en 30jaar die met woordkunsten, in de brede zin van dat woord, bezig zijn.